Tanie ubezpieczenia turystyczne online. Ubezpieczenia na wyjazd za granicę. Ubezpieczenia podróżne. Sprawdź najkorzystniejszą ofertę i ubezpiecz siebie i rodzinę. Nie ryzykuj!

Zamieszczona powyżej wyszukiwarka pozwala na ubezpieczenie siebie i innych osób na czas podróży, wypadku i innych nieprzewidzianych sytuacji.

Do wyboru jest m.in.:

- ubezpieczenie turystyczne Travel World - zapewniające pokrycie kosztów leczenia oraz transport w razie choroby i wypadku, kiedy jesteśmy w podróży. W jego obręb wchodzi także wypłata odszkodowania w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, jak również ochrona w razie nieumyślnego wyrządzenia krzywdy osobom trzecim oraz odszkodowanie w razie utraty bagażu;

- ubezpieczenie turystyczne Travel World The Best stworzone z myślą o osobach, które wybierają się w podróż w celach prywatnych lub turystycznych. W jego skłąd wchodzą m.in. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie kosztów leczenia (KL); ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), jak również ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu za granicę (MD);

- ubezpieczenie na wyjazd Travel World Długoterminowe, dla osób, które wybierają się w długie podróże;

- ubezpieczenie na wyjazd Sport & Fun, przeznaczone dla osób, podróżujących i uprawiających sporty wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, snowboard);

- ubezpieczenie na wyjazd Sport & Fun Długoterminowe;

- ubezpieczenie turystyczne Ski i Sport, stworzone dla osób uprawiających sporty amatorsko, jak również dla wyczynowców;

- ubezpieczenie NNW Polska - ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- ubezpieczenie na wyjazd Elitar Partner Rosja i Ukraina - specjalny rodzaj ubezpieczenia podróżnego, dla osób, które wybierają się na Ukrainę i do Federacji Rosyjskiej;

- Ubezpieczenie Rowerzysty - specjalnie ubezpieczenie dla rowerzystów oraz właścicieli rowerów;

- ubezpieczenie na wyjazd Elitar Partner Białoruś - rodzaj specjalnego ubezpieczenia podróżnego dla osób wybierających się na Białoruś;

- ubezpieczenie dla cudzoziemców Go Safe, stworzone z myślą o obcokrajowcach podróżujących po Polsce i innych państwach jak również dla Polaków mieszkających za granicą.

- Koszty rezygnacji z biletów i noclegów - obejmują koszty anulowania biletów lotniczych, biletów autokarowych, kolejowych oraz biletów promowych jak również koszty rezygnacji z noclegów w hotelu, apartamencie czy mieszkaniu.